Κωνσταντίνα Ζηροπούλου • Κριτικά κείμενα - Μελετήματα

  • Ταξινόμηση
Συγγραφέας: Κωνσταντίνα Ζηροπούλου. Πρόλογος: Σάββας Πατσαλίδης
ISBN: 978-618-5139-88-9
Στοιχεία Ποιητικής
Έλληνες συγγραφείς» Κωνσταντίνα Ζηροπούλου
16.96 10.17
-40%

Προσφορές