Ξένοι συγγραφείς

Ντύλαν Τόμας
Dylan Marlais Thomas (27 October 1914 – 9 November 1953) was a Welsh poet and writer. He became widely popular in his lifetime and remained so after his premature death at the age of 39 in New York City.

Προσφορές