Μαρία Σιδηροπούλου

Η Μαρία Σιδηροπούλου είναι Καθηγήτρια  του ΤΑΓΦ.  Έχει διατελέσει Διευθύντρια του Τομέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας (2004-2006) και Πρόεδρος της ΕΔΔΕ του Διαπανεπιστημιακού-Διατμηματικού ΠΜΣ του Πανεπιστημίου Αθηνών «Μετάφραση-Μεταφρασεολογία»  (2009-2011), ενώ από το 2000 συμμετέχει και  στο ΠΜΣ Αγγλικές Σπουδές του ΤΑΓΦ. Είναι ιδρυματικό μέλος του πολυμεσικού προγράμματος του ΤΑΓΦ, ΜΕΤΑ-ΦΡΑΣΕΙΣ και έχει συμβουλευτικό ρόλο σε διεθνή μεταφρασεολογικά περιοδικά και μεταφρασεολογικά Τμήματα Πανεπιστημίων (Αγγλία). Οι δημοσιεύσεις της σε περιοδικά (Journal of PragmaticsTargetMetaPerspectivesThe Translator,  Journal of Modern Greek Studies, Pragmatics and Society, Intercultural Pragmatics), τα βιβλία της (Cambridge Scholars 2012, Rodopi 2004, Sokolis, 2003, Τυπωθήτω 2002) και οι συν/επιμέλειες τόμων της ασχολούνται με θέματα διαγλωσσικά–διαπολιτισμικά μεταξύ ελληνικής και αγγλικής που γίνονται αντιληπτά μέσω μετάφρασης στον Τύπο, στη διαφήμιση, στη λογοτεχνία, στο θέατρο, στην Ε.Ε., στον πολιτικό λόγο.

Κριτικά κείμενα - Μελετήματα » Μαρία Σιδηροπούλου » Έλληνες συγγραφείς
Συγγραφέας: Μαρία Σιδηροπούλου
ISBN: 960-8264-08-1
Cognitive and Cultural Meaning in English-Greek Translation
Έλληνες συγγραφείς» Μαρία Σιδηροπούλου
20.14 16.11
-20%
Κριτικά κείμενα - Μελετήματα

Προσφορές