Νεκτάριος-Γεώργιος Κωνσταντινίδης • Κριτικά κείμενα - Μελετήματα

  • Ταξινόμηση
Συγγραφέας: Νεκτάριος-Γεώργιος Κωνσταντινίδης
ISBN: 978-618-5139-80-3
Από το διακείμενο στην αισθητική του μετα-μοντέρνου
Έλληνες συγγραφείς» Νεκτάριος-Γεώργιος Κωνσταντινίδης
12.72 8.00
-37%

Προσφορές