Ντύλαν Τόμας

Dylan Marlais Thomas (27 October 1914 – 9 November 1953) was a Welsh poet and writer. He became widely popular in his lifetime and remained so after his premature death at the age of 39 in New York City.
Ξένη λογοτεχνία » Ντύλαν Τόμας » Ξένοι συγγραφείς
Συγγραφέας: Ντύλαν Τόμας
ISBN: 978-960-637-034-2
Εισαγωγή-Μετάφραση: Λύντια Στεφάνου
Ξένοι συγγραφείς» Ντύλαν Τόμας
12.72

Προσφορές