Ἀνθολογία τῆς Νεοελληνικῆς Λογοτεχνικῆς Κριτικῆς

Ἀνθολογία τῆς Νεοελληνικῆς Λογοτεχνικῆς Κριτικῆς
Γιῶργος Ἀράγης
ISBN: 978-960-637-004-5
Σελίδες: 944
Συγγραφέας: Γιῶργος Ἀράγης
Ἡ παρούσα Ἀνθολογία, ὅπως τό λέει ὁ τίτλος της, ἀναφέρεται στή νεοελληνική κριτική τῆς λογοτεχνίας, ἡ ὁποία ἀπό ἄποψη προβολῆς εἶναι μᾶλλον παραμελημένη.
Στίς σελίδες της ἀνθολογοῦνται, συνολικά, τριάντα ἐννιά νεοέλληνες κριτικοί, ἀπό τόν Α. Κοραή μέχρι τή Μ. Θεοδοσοπούλου. Προηγεῖται ἀναλυτική Εἰσαγωγή, στήν ὁποία συζητιέται ἡ ἀφετηρία, ἡ ἀνάπτυξη, ἡ πορεία καί ἡ ἀξία τῆς νεοελληνικῆς κριτικῆς. Ἡ Εἰσαγωγή κλείνει μέ Ἐπίμετρο, ὅπου γίνεται λόγος γιά τίς προηγούμενες ἀνθολογίες τῆς ἴδιας κατηγορίας. Στό κύριο σῶμα ἔχουμε συνοπτικά βιογραφικά τῶν κριτικῶν καί ἀμέσως μετά ἀκολουθοῦν τά ἀνθολογημένα τους κείμενα. Ἡ σειρά πού παρουσιάζεται τό ὑλικό εἶναι χρονολογική, ἐνῶ ὅ,τι προέχει στίς ἀνθολογημένες κριτικές εἶναι ὁ ἀξιολογικός χαρακτήρας τους. Ἐκτός ἀπό τρεῖς ἐξαιρέσεις, τά κείμενα πού δημοσιεύονται εἶναι πλήρη καί χωρίς νά ἔχουν γίνει περικοπές.
37.10
Παραγγελία    

Προσφορές