Προγράμματα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Νάντια Κουρμούση
ISBN: 978-918-5139-65-0
Σελίδες: 160
Συγγραφέας: Νάντια Κουρμούση
Είναι πράγματι αποτελεσματικά; Ποια είναι τα κατάλληλα για το ελληνικό σχολείο;
Το παρόν σύγγραμμα μελετά το θέμα της εκπαίδευσης των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας σε προγράμματα ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης. Πιο συγκεκριμένα, περιγράφεται η ψυχική υγεία των παιδιών σήμερα, η έννοια της ψυχικής υγείας και ο ρόλος της προαγωγής της στο σχολείο. Στη συνέχεια, μελετώνται τα διάφορα είδη των προγραμμάτων πρωτογενούς πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας, με παράλληλη αναφορά στο θεωρητικό τους υπόβαθρο. Κατόπιν, εξετάζεται η κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών και τα σχετικά παρεμβατικά προγράμματα, όπως και η επίδρασή τους στη σχολική επίδοση των παιδιών. Έπειτα, προτείνονται διάφορες στρατηγικές που θα πρέπει να ενσωματώνει ένα σχολικό Πρόγραμμα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας για να είναι αποτελεσματικό και συνεπές με τους στόχους της προαγωγής της Ψυχικής Υγείας. Το εμπεριστατωμένο αυτό σύγγραμμα κλείνει με ένα Παράρτημα όπου περιέχονται οδηγίες για σαφή και ασφαλή σχεδιασμό μαθημάτων επεξεργασίας συναισθημάτων.

Της ίδιας συγγραφέως, από τις Εκδόσεις Σοκόλη, κυκλοφορούν και τα Βήματα για τη ζωή. Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού και Οδηγός Μαθημάτων.

15.90 14.31
Παραγγελία    
-10%

Προσφορές