Τα διηγήματα
Κωσταντίνος Χατζόπουλος
ISBN: 978-960-637-091-5
Σελίδες: 360
Συγγραφέας: Κωσταντίνος Χατζόπουλος
Σελ. 320
Έλληνες συγγραφείς» Κωσταντίνος Χατζόπουλος

Ένας τόμος όπου βρίσκονται συγκεντρωμένα για πρώτη φορά και τα δέκα διηγήματα του μεγάλου πεζογράφου μας Κωσταντίνου Χατζόπουλου. Η φιλολογική επιμέλεια έχει γίνει από την Έρη Σταυροπούλου, η οποία στην εκτενή εισαγωγή της κάνει λόγο για τον άνθρωπο και δημιουργό Χατζόπουλο. Η δημοσίευση των διηγημάτων ολοκληρώνεται με εκτενές Επίμετρο, Βιβλιογραφία και Γλωσσάριο.

 

Οἱ ἥρωες καὶ οἱ ἡρωίδες τῶν διηγημάτων ποὺ συνθέτουν αὐτὸ τὸ βιβλίο, ζωγραφίζουν μὲ τὶς ἱστορίες τους μιὰ πλατιὰ εἰκόνα ζωῆς. Πρόσωπα μὲ ψυχολογικὸ βάθος καὶ προβληματισμοὺς ποὺ ὑπερβαίνουν τὸ στενὸ κοινωνικό τους πλαίσιο καὶ τὴν ἐποχή τους. Διαχρονικὰ προβλήματα ἡ ἐρωτικὴ ἐπιθυμία, ἡ μοναξιά, οἱ κακὲς οἰκονομικὲς συνθῆκες, ἡ κοινωνικὴ ἀνισότητα, οἱ ταξικὲς ἀντιλήψεις, ὁ πόλεμος. Γιὰ νὰ ζήσουν ὅπως ἐπιθυμοῦν, πρέπει νὰ συγκρουστοῦν μὲ τὴν οἰκογένεια, τὶς συνθῆκες ἐργασίας, τὸν περίγυρό τους. Ἐλάχιστοι τὸ πετυχαίνουν, οἱ περισσότεροι ὑποκύπτουν. Ὁ Χατζόπουλος, ἀπὸ τοὺς εἰσηγητὲς τοῦ κοινωνιστικοῦ (σοσιαλιστικοῦ) μυθιστορήματος στὴν Ἑλλάδα, δὲν θέλει νὰ διδάξει προβάλλοντας τὶς ἰδέες του οὔτε νὰ ὑποδείξει λύσεις. Ἀρκεῖται στὸ νὰ δείξει τὴν κακὴ κατάσταση τῆς κοινωνίας ποὺ ἐξαθλιώνει τὰ ἄτομα, ἀφήνοντας τοὺς ἀναγνῶστες του νὰ ἀπαντήσουν στὸ ἐρώτημα ποὺ ἀπευθύνει ἕνας ἥρωάς του: «ἄλλαξε ὁ κόσμος;», «θ’ ἀλλάξει;».

-%

Προσφορές