Τα γράμματα του Νίκου Καχτίτση στον Γιώργη Παυλόπουλο

Τα γράμματα του Νίκου Καχτίτση στον Γιώργη Παυλόπουλο
Νίκος Καχτίτσης
ISBN: 960-8264-01-4
Σελίδες: 328
Συγγραφέας: Νίκος Καχτίτσης
1952-1967
135 γράμματα, κάρτες και τηλεγραφήματα του πεζογράφου Νίκου Καχτίτση στον φίλο του ποιητή Γιώργη Παυλόπουλο, με Σχόλια και Παράρτημα με αδημοσίευτα κείμενα του Καχτίτση. Στην Εισαγωγή παρουσιάζεται μια γενική θεώρηση του περιεχομένου των επιστολών, με βιογραφικά στοιχεία του επιστολογράφου, και αναλύεται η μέθοδος επιμέλειας στην επεξεργασία των γραμμάτων. Τα γράμματα αποτελούν προπλάσματα των μετέπειτα λογοτεχνικών έργων του και δίνουν αφορμές να συλληφθούν τα ιδιότυπα ονόματα που δίνει αργότερα ο Καχτίτσης στους ήρωες των βιβλίων του. Κατά τη φιλολογική επιμέλεια έγινε προσπάθεια να τηρηθεί πιστά το ύφος του Καχτίτση και να αναδειχθεί η επιδεξιότητά του στον πεζό λόγο καθώς και η αβίαστη ροή της επιστολογραφίας, που προσεγγίζει την αξία ενός λογοτεχνικού κειμένου.
22.26 20.03
Παραγγελία    
-10%

Προσφορές