Η δέκατη μούσα
Παν. Μουλλάς
ISBN: 960-7210-98-0
Σελίδες: 280
Συγγραφέας: Παν. Μουλλάς
Μελέτες για την κριτική
Έλληνες συγγραφείς» Παν. Μουλλάς
Μια σφαιρική και συστηματική θεώρηση της κριτικής, με μελέτες που καλύπτουν τους δύο τελευταίους αιώνες, κατά τους οποίους η ελληνική κριτική, από τον Κοραή ως τις μέρες μας, γνώρισε αξιοσημείωτη ανάπτυξη, και χαρακτηριστικές εκδηλώσεις του ξένου κριτικού λόγου.
16.96 15.26
Παραγγελία    
-10%

Προσφορές