Κριτικές Μελέτες και Σημειώματα
Λύντια Στεφάνου Εισαγωγή-Επιμέλεια: Ξένη Σκαρτσή
ISBN: 978-960-637-025-0
Σελίδες: 504
Συγγραφέας: Λύντια Στεφάνου Εισαγωγή-Επιμέλεια: Ξένη Σκαρτσή
Έλληνες συγγραφείς» Λύντια Στεφάνου
Στον παρόντα τόμο συγκεντρώνονται τριάντα επτά αθησαύριστα και ανέκδοτα θεωρητικά και κριτικά κείμενα της ποιήτριας της Πρώτης Μεταπολεμικής Γενιάς και βραβευμένης θεωρητικού της λογοτεχνίας Λύντιας Στεφάνου, παρουσιάσεις ποιητών στο Συμπόσιο της Ποίησης της Πάτρας και βιβλιοκρισίες. Τα κείμενα αυτά καλύπτουν μια διάρκεια μεγαλύτερη των 50 χρόνων, από το 1960 έως το 2011, και εκτείνονται σε μια ευρεία θεματολογία, από τη φύση και τη δομή του ποιητικού λόγου, τον ρόλο της ποίησης και του ποιητή, την επίδραση της Αποκάλυψης του Ιωάννη στην ευρωπαϊκή ποίηση, την ποίηση των ύμνων, έως το έργο του Κάλβου, τον Κρητικό του Σολωμού, τον Σικελιανό και τον Δροσίνη, τον μοντερνισμό, τη μεταπολεμική λογοτεχνία και τη σύγχρονη ελληνική ποίηση.
Στην έκδοση παρατάσσονται σύντομο εργοβιογραφικό σημείωμα και μια επισκόπηση του συνολικού θεωρητικού έργου της Λύντιας Στεφάνου.
Στο τέλος του τόμου δημοσιεύονται οι κριτικές για το έως τώρα δημοσιευμένο θεωρητικό της έργο.

31.80 28.62
Παραγγελία    
-10%

Προσφορές