Ἄγναφα ῥάκη
Χάρης Ιωσήφ
ISBN: 978-618-5139-35-3
Σελίδες: 69
Συγγραφέας: Χάρης Ιωσήφ
Είναι κάποια νοήματα
Με ορθογραφία ιδιαίτερη
Που οικοδομούνται μονάχα
Πάνω σε επιφάνειες
Δίχως υπόσταση απτή

άγναφα ράκη

Με υλικά αξίας εξαργυρούμενης
Σε σκληρό νομιζόμενο αμέταλλο
Εκεί όπου καταρρέουν οι προοπτικές
Μοιάζουν τα τείχη των Πόλεων
Με διάφανο νερό υπερκάθαρο
8.48 4.24
Παραγγελία    
-50%

Προσφορές